Bestyrelsen

Folkevalgte på generalforsamlingen, bestyrelses medlemmer:

Formand:
Bianca ter Haar

Bestyrelsesmedlemmer:
Henrik Houmann
Henrik Olesen

Suppleanter:
Helle Olesen
Helle Houmann


Folkevalgte på generalforsamlingen, revisor og suppleanter:

Revisorer:
Mogens Jensen
Trine Skude Benjaminsen

Revisorsuppleanter:
Mikael Olsen