Orientering til Vandværkets forbrugere!

Information:

Kære Andelshavere,

Velkommen til vores nye hjemmeside 2024.

Generalforsamlingen afholdt,
og vi takker for god ro og orden.

Med Venlig Hilsen
Webmasteren og Bestyrelsen


Ved driftsforstyrrelser bedes du kontakte David på telefon 27 57 30 25.

Driftsstatus gældende fra d. 8. februar 2023: Normal drift.